C’est l’été! – En daar is de zomer!

Il est temps de venir profiter de notre piscine!
  Une série de travaux ont été réalisés cet hiver: restauration des bords, installation de pédiluves, rénovation complète de l’installation technique,… 

Venez voir!

Het is tijd om te komen genieten van ons zwembad!
En er werd deze winter weer hard gewerkt: vernieuwing van de randen, plaatsing van voetbaden, volledige vervanging van de technische installatie, … 

Come and see!